Plan- och byggprojekt

Trafikplats - Hisingsleden/Björlandavägen

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Björlanda.

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för södra delen av Hisingsleden, som bl.a. innebär att leden kan byggas ut till fyrfältsväg med flera planskilda korsningar. Vid korsningen Hisingsleden/Björlandavägen har ett detaljplanarbete pågått parallellt med vägplanen för att möjliggöra ombyggnaden. Detaljplanarbetet planeras nu att avbrytas eftersom den kommande vägplanen inte längre bedöms stå i strid med gällande detaljplaner. Anledningen är att en ny utformning av korsningen, med minskat markintrång, arbetats fram. För mer information om det nya förslaget och vägplanen hänvisas till Trafikverket.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad. Detaljplanarbetet planeras att avbrytas och det planeras att tas upp för beslut i byggnadsnämnden den 17 mars 2020. Anledningen till avbrytande är att en ny utformning av korsningen arbetats fram och den kommande vägplanen därmed inte längre bedöms stå i strid med gällande detaljplaner.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0640/14
Diarienummer FK
FN5939/14
Planens formella namn
Detaljplan för Trafikplats Hisingsleden/Björlandavägen inom stadsdelen Björlanda

Handläggare