Plan- och byggprojekt

Lundby - Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1

Stadsdel Tingstadsvassen.

Vad händer just nu?

Sedan 2018 har ett fördjupat arbete med helheten för Frihamnen pågått. Under tiden har arbetet med detaljplanen varit pausat. Arbetet med helheten är nu avslutat och detaljplanearbetet startas upp igen, samtidigt som gällande Program för Frihamnen och del av Ringön från 2014 ska uppdateras.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0612/14
Diarienummer FK
FN6325/14
Planens formella namn
Detaljplan för Blandstadsbebyggelse i Frihamnen, etapp 1, inom stadsdelen Tingstadsvassen i Göteborg

Handläggare

Markägare

Älvstranden Utveckling AB