Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

SDN Centrum, SDN Lundby, SDN Angered, SDN Askim-Frölunda-Högsbo, SDN Majorna-Linné, SDN Norra Hisingen, SDN Västra Göteborg, SDN Västra Hisingen, SDN Örgryte-Härlanda, SDN Östra Göteborg, SDN Göteborgs stad. Stadsdel Göteborg.

Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 25 september 2018, den går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0593/14
Planens formella namn
Förslag till översiktsplan för Göteborg – tillägg för översvämningsrisker

Handläggare