Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - Förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Kungsladugård .

Fyra avdelningar förskola, matsal och kök samt ca 120 studentbostäder.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0543/14
Diarienummer FK
FN3173/14
Planens formella namn
Detaljplan för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan inom stadsdelen Kungsladugård

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad samt SGS studentbostäder