Plan- och byggprojekt

Rud - Bostäder vid Gitarrgatan (BoStad2021)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Rud.

Syftet med detaljplanen är att pröva bostadsbebyggelse och verksamheter vid nuvarande handelsetableringen Althallen. Förslaget medger att bostäder kan byggas ovanpå en suterrängvåning med lokaler för centrumändamål och parkering. Syftet är även att skapa en tydlig fond och målpunkt för Altplatsen som utgör en viktig mötesplats i området. Planförslaget medför minst 2 000 kvm för centrumändamål i enlighet med dagens handelsyta samt möjliggör för 15 500 kvm BTA bostäder vilket motsvarar ca 150 lägenheter eller ca 450 studentlägenheter (byggherrens plan).

Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 26 mars 2019.
Planen antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2019.
Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - Överklagad

    Planen är för närvarande överklagad

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för 160 lägenheter samt 2000 kvm handel. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0441/13
Diarienummer FK
FN2912/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad