Plan- och byggprojekt

Majorna - Parkeringsdäck

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Syftet med förslaget är att möjliggöra till- och utbyggnad av befintligt parkeringshus samt utöka handelslokalerna på fastigheten. Förslaget innebär att ett parkeringsdäck i fyra våningar byggs inom fastigheten samt att bottenvåningen kan användas för handelsändamål.

Vad händer just nu?

2015-06-17 avbröts arbetet med detaljplanen av Byggnadsnämnden.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0441/11
Diarienummer FK
FN6239/11
Planens formella namn
Parkeringsdäck vid Karl Johansgatan inom stadsdelen Majorna

Handläggare