Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Markanvisning för verksamhetslokaler Lindholmshamnen (del av Lindholmen 735:491 (”Brotomten”)

Det aktuella området som ska markanvisas är beläget på Lindholmshamnen. Den befintliga bebyggelsen i området består av kontor samt andra verksamhetslokaler. Området medger en byggyta om ca 4 500 kvm BTA. Detaljplan för området antogs 2004-05-11. Kommande bebyggelse ska knyta an till såväl Vision Älvstaden som konceptet Lindholmen Science Park.


Vad händer just nu?

Fastighetsnämnden har inga invändningar mot Älvstranden Utvecklings AB:s förslag om markanvisning av delar av Lindholmen 735:491 till Husvärden AB

Diarienummer

 • Diarienummer FNL1/15
 • Referensbeteckning FNL1/15
 • Beslut 2015-04-20

Öppen för ansökan

2015-01-20 – 2015-02-20

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.