Plan- och byggprojekt

Backa - markanvisning för bostäder vid Litteraturgatan

Ett program för områden vid Selma Lagerlöfs torg och delar av Litteraturgatan godkändes av Byggnadsnämnden i november 2010. Detaljplanering pågår för ca 800 bostäder i området kring Selma Lagerlöfs torg. Nästa steg i genomförandet av programmet är att starta en detaljplan för området längs Litteraturgatan, söder om Selma Lagerlöfs torg . Inriktningen är att Litteraturgatan ska utvecklas som stadsdelens huvudstråk för gång- cykel och kollektivtrafik.

Avsikten är att börja detaljplanearbetet i december 2014. Markanvisningen gäller den kommunägda marken inom denna detaljplan.

Mer information om markanvisningen finns i bifogade dokument till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad 2014-12-15 och den har lämnats till Förvaltnings AB Framtiden.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.975747971591815,57.75183105148848]},"properties":{"id":"FN5260/14","name":"Backa - markanvisning för bostäder vid Litteraturgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - markanvisning för bostäder vid Litteraturgatan","body":"Beslutade markanvisningar. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&markanvisning=FN5260/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 100
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN5260/14
 • Referensbeteckning NH2
 • Beslut 2014-12-15
 • Markanvisning lämnad till Förvaltnings AB Framtiden
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.