Beställ övrig mätning

Vill du ha specialmätningar, kan du t.ex. beställa bygg- och pålmätning, sättningsmätning, inmätning av byggnader, vägar, höjder etc.

Information

Avgift för utstakning och lägeskontroll

  • Vid utstakning och lägeskontroll tar vi ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige, avgiften faktureras tillsammans med beslutet om startbesked.

    Så beställer du övrig mätning