Fastighetskarta

Fastighetskartan visar den gällande fastighetsindelningen i Göteborg. Kartan innehåller gällande fastighetsgränser, gränspunkter, fastighetsbeteckningar och rättigheter.

 


Användningsområden

Du kan använda fastighetskartan i kombination med annat kartmaterial för att få en fullständig redovisning av aktuella fastighetsgränser, byggnader, vägar med mera.

Omfattning

Fastighetskartan omfattar hela kommunen

Aktualitet

Fastighetskartan uppdateras kontinuerligt när det sker förändringar i fastighetsindelningen.

Kartskala

Rekommenderad kartskala är 1:200 – 1:4000

Format

Digitalt som dwg, dxf, tab, mif 

Kostnad 

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter