Olovligt byggande och ovårdade byggnader eller tomter

Anmäl olovligt byggande eller ovårdade byggnader och tomter

Här kan du anmäla om du ser något som du misstänker strider mot bestämmelserna eller kan vara olovligt.