Lägenhetsregistret

Du som är ägare av bostadshus är skyldig att lämna in uppgifter till lägenhetsregistret.

Dina uppgifter blir statistik

Lagen om lägenhetsregister innebär att du som äger flerbostads- och småhus är skyldig att lämna in bostadsuppgifter till det nationella lägenhetsregistret. Även förändringar ska rapporteras in.

Uppgifter i lägenhetsregistret bidrar till att det blir både enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Göteborg Stad ansvarar sedan för granskning och registrering av inlämnade lägenhetsuppgifter som du skickar via mejladressen nedan. Göteborgs Stad fastställer även korrekta adressnummer kopplade till samma register, se relaterad information nedan.  


OBS! Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas/fastighetsägarnas interna lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Vilka underlag behöver du skicka in?

Som ägare till bostadshus med flera lägenheter lämnar du förslag till lägenhetsnumrering enligt lantmäteriets instruktioner vid ny-eller ombyggnation på Lantmäteriet.

Om du är småhusägare med en bostad så behöver vi bara aktuell boarea. Vänligen kontakta oss vid rivning samt om-och nybyggnad.

För att vi ska kunna godkänna och registrera anmälda lägenheter behöver vi

 1. uppgifter om fastighet, adress, lägenhetsnummer, boarea, antal rum, kökstyp, lägenhetskategori och eventuellt gemensamt kök, enligt exempeltabell nedan. 
 2. bygglovsritningar som styrker dina uppgifter. I din ansökan behöver du främst bifoga fasad- och planritningar där lägenhetsnummer framgår. På så sätt kan vi bedöma att numreringen blivit rätt. 


F
ör att underlätta ärendehanteringen uppge fastighetsbeteckning i ärenderaden i din e-post när du kontaktar oss. Alla inkomna handlingar är offentliga och hanteras enligt GDPR. Tänk därför på att inte skicka med några personuppgifter.

Exempel på hur vi vill att ni levererar lägenhetsuppgifter:


Exempel på vilka slags ritningar vi kan ha som underlag:


Registrering gäller befintliga byggnader

Vi kan bara registrera lägenheter på befintliga byggnader och inte byggnader som befinner sig i planeringsstadiet. Vi behöver dina uppgifter först när det närmas sig inflyttning, det vill säga, en till två månader innan.

Vår rekommendation är ändå att du kontaktar oss, innan bygglovet är godkänt, så att vi är överens om lägenheternas numrering. På så sätt slipper vi felaktiga lägenhetsnummer i bygglovet.  

Att tänka på när du gör förslag på numrering

 • Numrering sker från trappan och inte från hissen 

 • På entréplanet är det numrering från ytterdörren 

 • Som entréplan räknas från noll trappsteg till och med en halvtrappa upp. 

Läs mer om hur vi jobbar med adressättning

Frågor och svar

 • Varför kan jag inte folkbokföra mig på min lägenhet?

  Nuvarande lagstiftning innebär att Skatteverket folkbokför på fastighet, adress och lägenhet. Detta innebär att folkbokföring inte är möjlig i flerbostadshus där det saknas lägenhetsregister. 

  Det är fastighetsägarens ansvar att rapportera in rätt lägenhetsuppgifter. Saknas ditt lägenhetsnummer kontakta din fastighetsägare som i sin tur får kontakta oss via adresser@stadsbyggnad.goteborg.se så hjälper vi till att reda ut problemet.  


 • Vad händer om jag är skriven på fel nummer eller min granne är skriven på min lägenhet?

  Skatteverket ansvarar för kopplingen mellan person och lägenhetsnummer och nås på telefonnummer 0771-567 567. 

  Kommunen har inte tillgång till några personuppgifter om vem som bor var. Vid kontakt med folkbokföringen är det viktigt att uppge att man är skriven på fel nummer och inte att det är fel i lägenhetsregistret. Vid det senare fallet kommer ni annars att bli ombedda att kontakta oss. Är grannen skriven på din lägenhet är det grannen som måste höra av sig till folkbokföringen. 


 • Hur ser processen ut när numreringen måste göras om i ett befintligt lägenhetsbestånd?

   Vanliga fel i lägenhetsregistret kan vara spegelvänd numrering eller felaktig våningsnumrering. Upptäcker du som fastighetsägare felnumrering kontakta oss så löser vi det tillsammans enligt nedanstående steg. 

  1. Fastighetsägaren får ett utdrag från registret över befintligt lägenhetsbestånd. 

  1. Fastighetsägare skickar lista med förslag på ändringar. 

  1. Godkänns ändringarna kommer fastighetsägare och kommun överens om ett datum då ändringarna ska genomföras. 

  1. Fastighetsägare går ut med information till boende och förbereder skyltning av trapphus. 

  1. Kommunen genomför ändringar på överenskommet datum och skickar bekräftelse till fastighetsägare.  

  1. Fastighetsägare skickar komplett lista med personuppgifter och lägenhetskoppling till Skatteverket. Eventuella adressändringsfrågor tas med Skatteverket. 

  1. Klart.