Checklistor med exempelritningar för byggärenden

Här kan du ta del av checklistor med exempelritningar för olika byggåtgärder. Checklistorna anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Hittar du ingen checklista för just din åtgärd är du alltid välkommen att kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Exempelritningar

Vad är egentligen en sektionsritning och hur kan en planritning se ut? I anslutning till checklistorna finns en utskriftsvänlig PDF med exempelritningar som också innehåller checklistan för byggåtgärden. Om du ansöker för någon byggåtgärd som inte finns med här, kan du ändå se hur ritningarna ska se ut i någon av exempelritningarna.

Hittar du ingen checklista för din tilltänkta åtgärd finns några generella riktlinjer:

  • Vid ny- och tillbyggnad behöver du bifoga en aktuell situationsplan (beställ nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta), i skala 1:400
  • Bifoga ritningar på det blivande projektet i skala 1:100
  • Bifoga ritningar på befintligt utseende
  • Ge ett förslag på kontrollansvarig och förslag till kontrollplan, om det behövs för åtgärden
  • Prestandadeklaration (gäller kaminer/pannor som eldas med pellets/ved, där ansökan inkom efter 1 oktober 2019).
  • Konstruktionsritning inklusive grund/teknisk beskrivning.

Ritteknik för dig som gör egna ritningar

Hur du läser och förstår en detaljplan