Ansökan och ansökningshandlingar

Här kan du lämna din ansökan för alla typer av byggärenden. Du kan också läsa om vilka handlingar du behöver skicka in i samband med ansökan.

Du kan välja att ansöka digitalt eller via pappersblankett.

Här kan du ta del av checklistor för olika byggåtgärder. Checklistorna anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Hittar du ingen checklista för just din åtgärd är du alltid välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadskontorets kundservice.

Har du glömt någon handling eller har du fått ett meddelande från oss att vi saknar något för att kunna handlägga ditt ärende? Det finns flera sätt du kan komplettera ditt ärende på.

Vad är egentligen en sektionsritning? Hur kan en planritning se ut? Här kan du se exempel på olika sorters ritningar.