Till sidans huvudinnehåll

Mallar för enkel kontrollplan


Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

Kontrollplan för ärenden utan kontrollansvarig

För att en kontrollplan ska fungera måste den som kontrollerar veta vad man ska kontrollera mot. Därför är det viktigt att ha en teknisk beskrivning eller en konstruktionsritning med anvisningar hur man ska bygga. Alternativt kan man kontrollera mot andra dokument eller mot föreskrifter och råd i Boverkets byggregler.

  • Mallen ska inte användas när det krävs en kontrollansvarig. Då är projektet mer komplicerat och kontrollplanen behöver innehålla fler uppgifter. Läs mer under behöver du en kontrollansvarig?
  • Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen.
  • Välj ut de kontrollpunkter som är aktuella i projektet och markera dessa med ett kryss i marginalen till vänster.
  • Lägg till en egen kontrollpunkt om det är något som saknas.
  • Glöm inte spara originalet. Vi meddelar dig om något behöver kompletteras eller ändras. När vi godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked. Därefter kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas.
  • Läs mer om vilka handlingar du behöver i samband med ansökan om bygglov

Kontrollplan under byggtiden

  • Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb.
  • Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den informationen.

Kontrollplan till slutbesked

  • När byggarbetena är slutförda ska samma kontrollplan som fastställdes i startbeskedet lämnas på nytt till oss på stadsbyggnadsförvaltningen, men med signaturer och eventuella kommentarer som visar att kontrollerna är gjorda. Kontrollera att signatur och datum finns för alla kontrollpunkter.
  • Skriv under längst ned med namn och datum vid underskrift av byggherre. Din underskrift innebär att du intygar att alla kontroller enligt kontrollplanen är gjorda.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om kontrollplaner så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}