Energi

Din energianvändning har stor betydelse för både miljön och den egna ekonomin. Här får du tips och råd om elavtal och olika lösningar för uppvärmning och el till din bostad. Vill du installera värmepump är det också här du söker tillstånd för att borra.

Energi- och klimatrådgivning

Du som bor i Göteborg, Partille eller Öckerö kan kontakta energi- och klimatrådgivningen och få råd om vad du kan göra för att minska din energianvändning. Rådgivningen är gratis.

Elavtal

Att välja ett bra elavtal kan spara mycket pengar. Det viktigaste är att göra ett aktivt val om du ska få ett lägre pris. Om du inte väljer elhandelsavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare. Då får du ett tillsvidarepris, som ofta är betydligt högre. Tänk på att du kan välja el från förnyelsebar energi utan att det kostar några stora summor.

Spara energi

Här får du tips om hur du kan spara energi med enkla åtgärder.

Småskalig sol- och vindenergi

Sedan den 1 augusti 2018 krävs inte bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på en byggnad så länge de följer byggnadens form, även om de påverkar byggnadens utseende. Detta gäller under förutsättning att den monteras utanpå fasaden eller taket, men inte om den integreras i fasad och/eller tak för då är det en fasadändring som kräver bygglov.