Husdjur

Här finns information om hur du anmäler när du misstänker att ett djur far illa, vad som gäller kring att köpa hund eller katt från andra länder, vad du kan göra om du blir störd av andras husdjur och vilket ansvar hund- och kattägare har.

Misstänker du att ett djur far illa?

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller. Om du misstänker att ett djur far illa kan du kontakta djurskyddet på länsstyrelsen i Västra Götaland. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.

Länsstyrelserna tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd 2009.

Vem har ansvaret när djur stör?

Det är alltid djurägaren som har ansvar för att djur stör så lite som möjligt. I Göteborgs Stad behövs det inte tillstånd från miljöförvaltningen för att ha vissa djur, såsom nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfän. Störs du exempelvis av ljud eller lukt från djurhållning, kontakta i första hand djurägaren. Göteborgs Stad har fortsatt ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsynen i Göteborg och om du inte skulle få gehör från djurägaren kan du kontakta miljöförvaltningen. 

Hundar

Som hundägare har du vissa skyldigheter. Hundägare ska ha tillsyn över sin hund så att den inte orsakar skada eller obehag. Enligt miljöbalken ska djur som hålls i fångenskap skötas på sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

En hund får aldrig springa lös okontrollerat, även om det inte finns koppeltvång. I vissa områden är det alltid koppeltvång och på vissa platser till och med totalt hundförbud. Koppeltvång gäller alltid i naturreservat. Hundförbud gäller till exempel på lekplatser och på vissa allmänna badplatser. Regler för hundar i Göteborg står i den Lokala ordningsstadgan för Göteborgs Stad (se i §18). Läs mer på sidan Regler för hundägare.

Störs du av skällande hundar?

Störs du av skällande hundar i ditt närområde, kontakta först och främst ägaren till hunden. De kanske inte är medvetna om problemet. Om problemen kvarstår, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Om du inte skulle få något gehör från varken djurägaren eller fastighetsägaren kan du kontakta miljöförvaltningen.

Visar hunden ett väldigt aggressivt beteende, ta kontakt med polisen.

Katter

Du som är kattägare har ett ansvar, både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. Du skyddar katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Som kattägare måste du visa hänsyn och ta ansvar för ditt djur. Tyvärr tycker katter om att uträtta sina behov i sandlådor, på lekplatser och altaner. Släpp inte ut din katt utan tillsyn.

Störs du av katter som springer på din tomt?

Katter har rätt att röra sig fritt över andras tomter än sin ägares. Det är fastslaget i domstol. Om katter förorenar på din tomt är det kanske otrevligt, men det är ingen olägenhet för människors hälsa (sanitär olägenhet som det tidigare hette). Ansvaret ligger på dig att freda dig genom att till exempel schasa iväg katten. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Det är viktigt att förtydliga att detta inte ger dig rätt att skada katten. Du får alltså inte lägga ut gift eller skada katten på något sätt. Det är djurplågeri och är straffbart med böter eller fängelse.

Störs du av urinlukt från katter i trapphus i flerfamiljshus?

Tala om problemet för kattägaren. Om det inte hjälper: tala med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Köpa hund eller katt utomlands

Från och med 2012 gäller nya införselregler för hundar och katter. Reglerna varierar beroende på från vilket land du köper djuret. Börja med att ta reda på om landet är rabiesfritt och om det ligger inom eller utanför EU. Jordbruksverket  informerar om reglerna för att ta in ett djur från utlandet.