Koloniområden och odlingslotter

Fastighetskontoret hyr (arrenderar) ut mark för fritidsanvändning av till exempel odlingslotter, koloni- och fritidshusområden samt djurkolonier. Marken hyrs ut till föreningar som i sin tur hyr ut tomterna inom sitt område till sina medlemmar. För att bli medlem kontaktar du någon av föreningarna.

Här kan du söka efter koloni- och odlingsområden i Göteborg. När du hittat den förening du är intresserad av kontaktar du föreningens kontaktpersonen. En del föreningar kan ha kö till sina odlingsområden.

Fastighetskontoret arrenderar ut mark för koloniområden och fritidshusområden till ca 25 föreningar. Det finns ca 3 000 stugor i dessa områden. Stugorna är privatägda. I vissa områden tillåts stugorna vara 15 m2, i andra upp till 60 m2. På de allra flesta områdena har stugorna vatten och avlopp inkopplat. Samtliga områden är utbyggda.

Här får du information om de odlingslotter som finns i staden. Det händer mycket inom odlingsområdet i Göteborgs stad just nu. Närodlat gynnar både människan och miljön.

I kommunen finns några platser där du med djurintresse har möjlighet att arrendera mark för småskalig djurhållning.

Störs du av träd på eller vid din koloniträdgård, odlingslott eller annan mark du hyr av Göteborgs Stad? Då kan du ansöka om att fälla träden.