Bidragets storlek

Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna och ska täcka hela kostnaden för bostadsanpassningen.

Skälig kostnad

För att kommunen ska kunna bedöma om kostnaden är skälig behöver du bifoga en offert till ansökan. Handläggaren granskar om offerten uppfyller de krav som kommunen ställer på funktion och kvalitet och om kostnaden kan anses vara skälig. Bedömer handläggaren offerten som skälig blir den bidragsgrundande för beslutet.

Även om du bifogar en offert kan handläggaren ibland behöva ta in en egen offert för att kunna bedöma skälig kostnad för sökta åtgärder. Den offert som uppfyller kraven och är lägst blir bidragsgrundande. Bifogar du ingen offert tar kommunen in en eller flera offerter för dig.

Vid bedömningen av vad som ska anses vara en skälig kostnad ska också hänsyn tas till om anpassningen behöver utformas så att bostaden kan användas även av:

  • andra hushållsmedlemmar
  • en person som regelbundet hjälper den sökande i bostaden.