Sorteringsguiden

Tidningar och trycksaker

Visste du att svenska folket är i världsklass när det gäller återvinning av tidningar! Förra året samlade vi in 91 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamutskick.

I dagen samhälle produceras enorma mängder tidningar. Ett sätt att bidra till minskad energiåtgång och att färre träd avverkas är just att lämna dina gamla dagstidningar, trycksaker och kontorspapper till återvinning.

Tidningar lämnas på närmsta återvinningsplats eller i den fastighetsnära insamlingen.

Läs mer om tidningsinsamlingen på www.pressretur.se

Exempel

· dagstidningar
· veckotidningar
· broschyrer
· reklamblad
· kataloger
· kontorspapper
Lägg INTE i post-it-lappar, fönsterkuvert, gummerade kuvert, plastat papper, plastpåsar och bärkassar i papper (papp/well). Allt detta utom bärkassarna slänger du i soppåsen. Bärkassen lägger du i behållaren för pappersförpackningar.

Vad händer sedan?

De insamlade tidningarna transporteras till ett pappersbruk där de mals ner och blir till ny pappersmassa. Av den tillverkas tidningspapper, toalett- och hushållspapper. När man tillverkar nytt papper av returpapper sparar man energi och träråvara.

Visa alla avfall av typen Tidningar och trycksaker

Här lämnar du avfall

Här kan du läsa mer om var du kan lämna det avfall du har sorterat.

Kontakta Kretslopp och vatten

Har du synpunkter eller frågor om sopsortering så kan du kontakta Kretslopp och vatten

Telefon
031-368 27 00
Telefontider
Helgfri måndag–tisdag och torsdag–fredag 7–16, onsdag 9–16. Du som är privatkund hos Kretslopp och vatten kan också se information om ditt abonnemang och göra vissa ärenden själv på https://goteborg.se/minasidor