Sorteringsguiden

Småbatterier

Lämna alla dina uttjänta batterier i retur. Batterier innehåller bland annat tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly, ämnen som inte ska hamna i naturen.

Batterier lämnar du enklast i en batteriholk som finns på alla återvinningsplatser. Du kan också lämna dem i Samlaren, på en återvinningscentral eller miljöstation. Vissa butiker har också batteriholkar liksom vissa soprum i flerbostadshus. Bilbatterier lämnar du på en miljöstation eller återvinningscentral.

Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Om ett inbyggt batteri inte går att plocka ut, ur till exempel en leksak, så kan du lämna hela produkten till batteriinsamlingen.

Exempel

· klockbatterier
· mobilbatterier
· batterier till bandspelare
· batteridriven leksak

Vad händer sedan?

Småbatterier transporteras till en anläggning där man sorterar batterierna efter vilken slags typ det är - bly, nickelkadmium, nickelmetallhydrid, kvicksilver och "övriga".

Visa alla avfall av typen Småbatterier

Här lämnar du avfall

Här kan du läsa mer om var du kan lämna det avfall du har sorterat.

Kontakta Kretslopp och vatten

Har du synpunkter eller frågor om sopsortering så kan du kontakta Kretslopp och vatten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider