Farligt avfall

I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier och farliga ämnen. Det är viktigt att du hanterar farligt avfall på rätt sätt och inte häller ut det i avloppet eller lägger det i soppåsen. Här kan du läsa om vad som är farligt avfall och hur du hanterar det.

Om farligt avfall

I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier och farliga ämnen. Det är livsviktigt att vi inte häller ut dessa i avloppet eller lägger dem i soppåsen, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. Lämna ditt farliga avfall till Farligt avfall-bilen, i samlaren, i småbåtshamnarnas miljöstationer eller på återvinningscentralerna.

Elektronik och elavfall

Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall. Alla trasiga el- eller batteridrivna hushållsapparater ska sorteras ut och lämnas till särskild behandling.

Batterier

Lämna alla dina uttjänta batterier i batteriholkar på återvinningsstationer, samlare och miljörum eller till farligt avfall-bilen. Batterier innehåller bland annat tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly, ämnen som inte ska hamna i naturen.

Lampor och lysrör

Ljuskällor som lågenergilampor, lysrör, led- och glödlampor och alla sorters smålampor innehåller skadliga ämnen och ska sorteras ut från det vanliga avfallet.

Läkemedel

Gamla och överblivna mediciner lämnar du till ett apotek. De får inte spolas ner i avloppet eller läggas i soporna, eftersom de innehåller ämnen som inte ska komma ut i naturen.

Vitvaror

Lämna in gamla spisar och kyl- och frysskåp på återvinningscentral. Där kan du lämna vitvaror gratis. Du kan också beställa hämtning av vitvaror mot en avgift. Äldre kyl- och frysskåp innehåller det farliga ämnet freon som skadar ozonskiktet.