Miljöstationer

På miljöstationen lämnar du farligt avfall. Du hittar dem på bensinstationer och i småbåtshamnar runt om i Göteborg.

På miljöstationen lämnar du farligt avfall. De finns på bensinstationer och i småbåtshamnar runt om i Göteborg.