Hitta fixotek och miniåtervinningscentraler

På fixoteket kan du låna verktyg för att reparera och göra om dina saker. I fixotekets byteshörn kan du lämna in hela och rena saker för inbyte. Här hittar du kontaktuppgifter och karta.

Fixoteken i ny regi från årskiftet och är stängda tills dess

4 oktober 2019

Den 30:e september avslutades projektet med fixoteken för Kretslopp och vattens del och därför uppdaterar vi inte längre denna sida.

Vad händer med fixoteken nu?

Fixoteket i Rannebergen kommer att drivas vidare av frivilliga i samarbete med Bostadsbolaget, medan Bostadsbolaget tar över Hammarkullens fixotek tillsammans med Hyresgästföreningen och stadsdelsförvaltningen Angered. Majornas fixotek kommer med stor sannolikhet drivas vidare av en förening, och Bergsjöns fixotek har lagts ner.

Portleten är inte tillgänglig.