Anmäl egen kompost för matavfall

För att en kompost för flera hushåll ska fungera krävs det att de boende är med på noterna. Med rätt engagemang kan komposten bli en angelägenhet att samlas kring samtidigt som avfallskostnaderna blir lägre. Du anmäler komposten till Kretslopp och vatten.

Kompostering i fastigheten kan ge både näringsrik jord och nöjda hyresgäster om den sköts på rätt sätt. Eftersom det är de boende som står för en stor del av arbetet med komposten är det viktigt att de engageras redan vid planeringen. Lokal kompostering i flerbostadshus måste skötas på ett professionellt sätt som varken stör miljön eller de boende. Men arbetsinsatsen ger också belöning, inte minst i form av den näringsrika jorden och granngemenskapen som komposteringen kan ge.

Information och regler

Bara nedbrytbart i behållaren

För att komposten ska må bra måste balansen mellan avfall och strömaterial bli rätt och det är givetvis viktigt att ingenting annat än biologiskt nedbrytbart material hamnar i behållaren. Eftersom det handlar om stora mängder matavfall krävs en speciellt utformad behållare, en så kallad kompostmaskin.

Så här anmäler du egen kompost

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice för att anmäla egen kompost.