Anmäla ägarbyte – Flerbostadshus och bostadsrättsförening

Har du avfalls- och vattenabonnemang hos Kretslopp och vatten och ska sälja eller överlåta ditt flerfamiljshus? Här anmäler du de ändrade uppgifterna till oss. Glöm inte att göra flyttanmälan till posten.

Information och regler

Skicka oss anmälan om ägarbyte så snart som möjligt efter det att ägarbytet gjorts. Vi registrerar inga ägarbyten för redan fakturerade perioder.

Du som säljer ska fylla i fastighetsuppgifter, kundnummer och dina och den nye ägarens uppgifter. Du ska även fylla i vattenmätarens ställning.

Så här gör du

Anmäl via blankett

  1. Ladda ner blanketten. Du kan fylla i den direkt i din dator och sedan skriva ut, eller skriva ut och fylla i för hand.

    Blankett för ägarbyte

  2. Skicka den ifyllda blanketten till Kretslopp och vattens kundservice.