Beställ hämtning av trädgårdsavfall

Steg 1 av 1 Påbörjat

Beställning

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Abonnemang

Kunduppgifter

Vill du ange kundnummer eller personnummer: Välj en

Adress

Faktureringsadress

Vart ska fakturan skickas? Välj en