Beställ hämtning av avfall

Ju mer du sorterar ditt avfall, desto billigare blir det för dig och desto bättre för miljön. Här kan du beställa hämtning av avfall.

Ju mer du sorterar ut och tar hand om själv, desto billigare blir det för dig och desto bättre för miljön. Du kan välja mellan tre olika alternativ för ditt avfallsabonnemang.

Här väljer du vilket avfallsabonnemang du vill ha. Du kan välja mellan att sortera ut ditt matavfall, att kompostera matavfall själv eller att lämna blandat avfall i vanliga soppåsen. Här kan du också ändra storlek på ditt kärl och hur ofta det ska tömmas.

Vill du beställa hämtning av matavfall ska du ändra ditt avfallsabonnemang, och det kan du göra här. Sorterar du ut matavfallet blir det både billigare för dig och bättre för vår miljö. Av matavfallet gör vi biogas till fordon och näringsrik biogödsel.

Om du vid något tillfälle får extra mycket sopor kan du beställa en extra hämtning.

Elektriska och elektroniska produkter innehåller både värdefulla ämnen som bör tas till vara och ämnen som är skadliga för människa och miljö. Därför är det viktigt att de hanteras rätt. Vi hämtar och tar elektronikavfallet till demontering och återvinning.

Hos Kretslopp och vatten kan du som äger småhus och du som äger eller förvaltar flerfamiljshus beställa borttransport av kyl, frys, övriga vitvaror och tv-apparater och annan större elektronik. Vi hämtar vid gatan med lastbil. Ska du själv göra dig av med din vitvara eller elektronik ska du lämna den på en återvinningscentral eftersom det är farligt avfall.

Har du mycket skrymmande avfall kan du hyra container för grovavfall via Kretslopp och vattens kundservice. Här kan du se avgifterna för detta år 2020.

(Uppdaterat 2020-04-22) Du kan lägga till en tjänst för trädgårdsavfall utöver ditt vanliga avfallsabonnemang. Ett bekvämt sätt att bli av med till exempel gräsklipp, ogräs, löv och mindre grenar. Du kan också kompostera trädgårdsavfallet själv på tomten eller lämna det på någon av våra återvinningscentraler. Tyvärr kan du som bor i Södra Skärgården inte ta del av den här tjänsten.

Vi testar att hämta förpackningar direkt vid småhus. Du som bor i villa eller radhus i Lundby egnahemsområde och Kungsladugårds egnahemsområde och vill få dina förpackningar hämtade av oss kan anmäla detta här. Du kan även anmäla att du inte längre vill ha denna tjänst och välja det abonnemang du hade tidigare. Även du som bor i något av områdena men som inte varit med i testet kan anmäla dig här för att få dina förpackningar hämtade.