Så fungerar trygghetstelefon

Trygghetstelefon (tidigare trygghetslarm) är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer.

Ansökan om trygghetstelefon

Du ansöker om trygghetstelefon hos en biståndshandläggare i din stadsdel. Du har möjlighet att ansöka om trygghetstelefon även om du inte har någon annan hjälp i hemmet.

Här ansöker du om trygghetstelefon

När du blivit beviljad trygghetstelefon

Trygghetsjouren i Göteborgs Stad kontaktar dig så att ni kan komma överens om en tid för att installera din trygghetstelefon.

Så går installationen till

En tekniker kommer hem till dig på er avtalade tid och installerar en trygghetstelefon med högtalarfunktion. Trygghetstelefonerna är digitala och ansluts därför endast till ett eluttag. Trygghetstelefonen ska alltid vara ansluten.

Du får även en larmknapp som du kan hänga runt halsen eller ha runt handleden. Larmknappen är vattentät så du kan alltid ha den på dig, till exempel när du duschar.

I samband med installationen får du en broschyr med information om hur telefonen fungerar.

Du behöver lämna ifrån dig extranycklar

För att kunna installera en trygghetstelefon behöver du ha extranycklar att lämna ifrån dig. Viktigt att veta är att du innan installationen måste lämna kompletta nycklar till Göteborgs Stads hemtjänst, det vill säga nycklar till alla dina lås på ytterdörren samt portlås och eventuell kod till porttelefon. Nycklarna behöver Göteborgs Stads hemtjänst och nattpersonal i din stadsdel ha för att komma in till dig när du har larmat. Antalet uppsättningar som du måste lämna ifrån dig kan skilja sig åt beroende på var du bor i Göteborg. Du får en kvittens när du lämnar ifrån dig nycklar. Kvittensen intygar skriftligt att personal får låsa upp och gå in i din bostad när du har larmat. Göteborgs Stads hemtjänst och nattpersonal i din stadsdel ansvarar för att dina nycklar förvaras på ett säkert sätt.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag

Vi vill råda dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller för just din hemförsäkring då du frivilligt har lämnat ifrån dig en nyckel eller släpper in personer i din bostad. Vissa hemförsäkringar ersätter inte det som kallas ”öppen stöld” eller ”stöld utan inbrott”. Om din nuvarande försäkring inte täcker dina behov kan du teckna en hemförsäkring som inkluderar skydd vid ”öppen stöld”. Försäkringspremien får du betala själv.

Så går installationen till

En tekniker kommer hem till dig på avtalad tid och installerar en trygghetstelefon med högtalarfunktion. De trygghetstelefoner som nu installeras är digitala och ansluts därför endast till eluttag.

Högtalarfunktionen möjliggör talkontakt med larmcentralen vid larm. Du kommer även att få en larmknapp som du kan hänga runt halsen eller ha runt handleden. Larmknappen är vattentät och du kan därför ha den på dig när du duschar. Teknikerna kommer i samband med installationen att ge dig en informationsbroschyr och berätta för dig hur trygghetstelefonen fungerar.

Trygghetstelefonen ska alltid vara ansluten.

Så här larmar du

Du larmar genom att trycka på larmknappen som du har runt handleden eller runt halsen. Tryck in larmknappen och håll den intryckt tills en signal hörs från trygghetstelefonen, eller i minst två sekunder. Trygghetstelefonen ringer nu upp personalen på larmcentralen. Invänta svar, det kan ta upp till en minut innan någon svarar. När du fått kontakt med larmcentralen talar du via högtalartelefonen om vad du behöver hjälp med.

Du behöver inte lyfta på telefonluren

Du kan tala med larmcentralen även om du inte vistas i samma rum som trygghetstelefonen. Du behöver inte lyfta telefonluren för att få kontakt. När samtalet är klart återställs trygghetstelefonen automatiskt från larmcentralen, du behöver inte trycka på någonting.

Hemtjänsten prioriterar de allvarligaste larmen först

Om du behöver akut hjälp kontaktar larmcentralen Göteborgs Stads hemtjänst som åker hem till dig. Ibland larmar många samtidigt och då kan det uppstå väntetid hos larmcentralen. Hemtjänsten prioriterar de allvarligaste larmen först och det är därför svårt att säga hur lång tid det tar innan de kommer hem till dig, men vanligtvis kommer hemtjänsten inom 30 minuter. Larmcentralen och hemtjänsten arbetar för att besvara ditt larm så snabbt som möjligt.

Larmet är till för att skapa trygghet för dig i ditt hem och används om du blivit hastigt sjuk, har fallit omkull eller behöver ha hjälp av någon annan anledning. Viktigt att tänka på är att trygghetstelefonen inte är ett akutlarm och inte ersätter larmnummer 112. Larmcentralen kan vara behjälplig att kontakta 112.

Om larmcentralen inte får kontakt med dig

Om larmcentralen inte får talkontakt med dig när du larmat ringer personalen på larmcentralen upp dig på din vanliga telefon. Om du inte svarar kommer Göteborgs Stads hemtjänst hem till dig för att se vad som har hänt.

Om du har tryckt på larmknappen av misstag, är det inget att oroa sig för. Låt larmet gå fram och tala om vad som har hänt.

Kostnader

För trygghetstelefonen betalar du en avgift varje månad. Du betalar för trygghetstelefonen så länge du har den kvar i bostaden. Räkningen kommer från din stadsdelsförvaltning. Vid frågor om avgifter, kontakta din avgiftshandläggare. Kontaktuppgifter ska finnas på din faktura.

All teknisk service på trygghetstelefonen är kostnadsfri.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Återlämning

Om du inte längre har behov av din trygghetstelefon kontaktar du din biståndshandläggare. Återlämning av trygghetstelefon och larmknapp bör ske så snart som möjligt efter det att behovet upphört. När du lämnar tillbaka din trygghetstelefon får du givetvis tillbaka dina nycklar.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Turvahälytin/Trygghetstelefon