Så fungerar trygghetstelefon

Trygghetstelefon (tidigare trygghetslarm) är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer.

Ansökan om trygghetstelefon

Du ansöker om trygghetstelefon hos en socialsekreterare. Du har möjlighet att ansöka om trygghetstelefon även om du inte har någon annan hjälp i hemmet.

Här ansöker du om trygghetstelefon

När du blivit beviljad trygghetstelefon

Trygghetsjouren i Göteborgs Stad kontaktar dig så att ni kan komma överens om en tid för att installera din trygghetstelefon.

Så går installationen till

En tekniker kommer hem till dig på er avtalade tid och installerar en trygghetstelefon med högtalarfunktion. Trygghetstelefonerna är digitala och ansluts därför endast till ett eluttag. Trygghetstelefonen ska alltid vara ansluten.

Du får även en larmknapp som du kan hänga runt halsen eller ha runt handleden. Larmknappen är vattentät så du kan alltid ha den på dig, till exempel när du duschar.

I samband med installationen får du en broschyr med information om hur telefonen fungerar.

Du behöver lämna ifrån dig extranycklar

För att kunna installera en trygghetstelefon behöver du ha extranycklar att lämna ifrån dig. Viktigt att veta är att du innan installationen måste lämna kompletta nycklar till Göteborgs Stads hemtjänst, det vill säga nycklar till alla dina lås på ytterdörren samt portlås och eventuell kod till porttelefon. Nycklarna behöver Göteborgs Stads hemtjänst och nattpersonal i din stadsdel ha för att komma in till dig när du har larmat. Antalet uppsättningar som du måste lämna ifrån dig kan skilja sig åt beroende på var du bor i Göteborg.

Du får en kvittens när du lämnar ifrån dig nycklar. Kvittensen intygar skriftligt att personal får låsa upp och gå in i din bostad när du har larmat. Göteborgs Stads hemtjänst och nattpersonal i din stadsdel ansvarar för att dina nycklar förvaras på ett säkert sätt. 

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag

Vi vill råda dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller för just din hemförsäkring då du frivilligt har lämnat ifrån dig en nyckel eller släpper in personer i din bostad. Vissa hemförsäkringar ersätter inte det som kallas ”öppen stöld” eller ”stöld utan inbrott”. Om din nuvarande försäkring inte täcker dina behov kan du teckna en hemförsäkring som inkluderar skydd vid ”öppen stöld”. Försäkringspremien får du betala själv.

Så här larmar du

Du larmar genom att trycka på larmknappen som du har runt handleden eller runt halsen. Tryck in larmknappen och håll den intryckt tills en signal hörs från trygghetstelefonen, eller i minst två sekunder. Trygghetstelefonen ringer nu upp personalen på larmcentralen. Invänta svar, det kan ta upp till en minut innan någon svarar. När du fått kontakt med larmcentralen talar du via högtalartelefonen om vad du behöver hjälp med.

Du behöver inte lyfta på telefonluren

Du kan tala med larmcentralen även om du inte vistas i samma rum som trygghetstelefonen. Du behöver inte lyfta telefonluren för att få kontakt. När samtalet är klart återställs trygghetstelefonen automatiskt från larmcentralen, du behöver inte trycka på någonting.

Hemtjänstens larmenhet prioriterar de allvarligaste larmen först

Om du behöver hjälp kontaktar Trygghetsjouren hemtjänstens larmenhet i ditt område som åker hem till dig. Ibland larmar många samtidigt och då kan det uppstå väntetid. Hemtjänstens larmenheten prioriterar de allvarligaste larmen först och arbetar så fort som möjligt för att hjälpa dig.

Trygghetstelefonen är till för att skapa trygghet för dig i ditt hem. Larmet används om du blivit hastigt sjuk, har fallit omkull eller behöver få hjälp av någon annan anledning. Viktigt att tänka på är att trygghetstelefonen inte är ett akutlarm och inte ersätter larmnummer 112. Trygghetsjouren kan hjälpa till att kontakta 112.

Inspelning av larmsamtal

Från och med 2022-12-01 kommer trygghetsjouren att spela in ditt larmsamtal. Det gör vi för att säkerställa kvaliteten på Trygghetsjourens verksamhet men framför allt för att dina rättigheter som larmkund ska säkerställas.

Inspelningarna kommer att sparas i fyra månader och raderas därefter automatiskt. Det är endast Trygghetsjourens enhetschefer som kommer att ha tillgång till det inspelade samtalet.

Vi kommer endast att lyssna på det inspelade samtalet om vi i efterhand behöver ta reda på vad som har hänt.

Så hanteras dina personuppgifter

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom Trygghetsjourens verksamhet. Det innebär att förvaltningen har ansvar för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning. På sidan Så behandlar äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen personuppgifter kan du läsa mer. 

Om larmcentralen inte får kontakt med dig

Om larmcentralen inte får talkontakt med dig när du larmat ringer personalen på larmcentralen upp dig på din vanliga telefon. Om du inte svarar kommer Göteborgs Stads hemtjänst hem till dig för att se vad som har hänt.

Om du har tryckt på larmknappen av misstag, är det inget att oroa sig för. Låt larmet gå fram och tala om vad som har hänt.

Kostnader

För trygghetstelefonen betalar du en avgift varje månad. Du betalar för trygghetstelefonen så länge du har den kvar i bostaden. Räkningen kommer från Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Vid frågor om avgifter, kontakta din avgiftshandläggare. Kontaktuppgifter ska finnas på din faktura.

All teknisk service på trygghetstelefonen är kostnadsfri.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Återlämning

Om du inte längre har behov av din trygghetstelefon kontaktar du din biståndshandläggare. Återlämning av trygghetstelefon och larmknapp bör ske så snart som möjligt efter det att behovet upphört. När du lämnar tillbaka din trygghetstelefon får du givetvis tillbaka dina nycklar.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Turvahälytin/Trygghetstelefon