Trygghetskamera

Sover du oroligt, är lättväckt eller inte vill ha personligt besök i hemmet, då kan tillsynstjänsten trygghetskamera vara intressant.

Trygghetskamera är tillsyn via webbkamera – dag som natt – för dig som behöver tillsyn utan att bli störd. Du kan få trygghetskamera om du har fått ett biståndsbeslut om tillsyn.

Frågor och svar om tillsynstjänsten trygghetskamera.