Hemtjänst för teckenspråkiga

Du som är teckenspråkig och behöver stöd i vardagen i form av hemtjänst eller ledsagning kan ansöka om teckenspråkigt stöd.

Hemtjänst för teckenspråkiga vänder sig till dig som är döv eller dövblind och bor i Göteborg.

Alla som arbetar med teckenspråkigt stöd är fullt teckenspråkiga och kan stötta dig på samma sätt som hörande hemtjänst och ledsagare – på dina villkor.

Dina behov styr

Vi stödjer dig med det du behöver hjälp med för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Vår personal har god kännedom om teckenspråkigas situation och förutsättningar. Vi kan fungera som länk mellan dig och annan hemtjänst, vård, myndigheter eller andra samhällskontakter, stötta i sysslor i ditt hem eller ledsaga dig vid ärenden i vardagen.

Ansök om hemtjänst för teckenspråkiga

Om du är över 65 år gör du din ansökan hos en biståndshandläggare inom äldreomsorgen i området där du bor. 

Hitta biståndshandläggare

Om du är yngre än 65 år gör du en ansökan på funktionsstödsenheten i området där du bor.

Hitta funktionsstödsenhet

Handläggaren utreder ditt behov av stöd genom att träffa dig. Efter det får du ett beslut.

När du har fått ditt beslut gör du och personal hos oss tillsammans upp en plan för hur du vill ha ditt stöd, för att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Filer och dokument