Beräkna din preliminära avgift för ­hemtjänst

Här kan du beräkna ungefär vad det skulle kosta för dig att ha hemtjänst. Beräkningen är endast ett riktmärke, då den slutgiltiga avgiften kan bero på fler faktorer än vad som anges i denna tjänst.

Jag är

Jag är

Inkomster per månad efter skatt

Som inkomst räknas skattepliktiga inkomster av tjänst (till exempel lön, pension, sjukpenning, livränta), av näringsverksamhet och av kapital.

Make/makas inkomst per månad efter skatt

Då du är gift beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst.

Jag är

Inkomster per månad efter skatt

Som inkomst räknas skattepliktiga inkomster av tjänst (till exempel lön, pension, sjukpenning, livränta), av näringsverksamhet och av kapital.

Jag är

Jag bor i

Jag bor i

Boendekostnad per månad

Boendekostnad per månad

Boendekostnad per månad

Boendekostnaden för en villa räknas enligt en schablon där du endast behöver ange villans storlek och eventuellt ränteutgifter på bostadslån.

Trygghetstelefon

Antal timmar hemtjänst per vecka

1 timme /
vecka

584
kr/mån

2 timmar /
vecka

1168
kr/mån

3 timmar /
vecka

1752
kr/mån

4 timmar /
vecka

2089
kr/mån

timmar eller mer / vecka

2089
kr/mån

Preliminära avgifter för din hemtjänst

Beräkningen är endast ett riktmärke, då den slutgiltiga avgiften kan bero på fler faktorer än vad som anges i denna tjänst.

  • Totalkostnad per månad (kr)-
  • Kvar av egen inkomst per månad (kr)