Ansök om äldreboende sökande från annan kommun

Du är 1% klar med din ansökan

Steg 1 av 2 Påbörjat

Ansökan

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Godkännande

Uppgifter från andra myndigheter/sjukvård:
Handläggaren kan under handläggningstiden behöva inhämta nödvändiga uppgifter om dig från andra myndigheter/sjukvård.​

Om du inte godkänner avtalet kan du inte slutföra din anmälan.

Önskemål om äldreboende


Under Hitta äldreboende kan du se vilka äldreboenden som finns att välja bland.
Du kan välja upp till tre alternativ, observera att det inte är någon prioritering mellan alternativen.

Orsak till ansökan

Steg 2 av 2 Ej påbörjat

Personuppgifter