Boenden för äldre

Det finns flera typer av boenden i Göteborg för dig som äldre. Här hittar du information om de olika boendena. Du kan även läsa om hur du ansöker om en lägenhet på ett boende, vad som ingår och vad det kostar.

Om du behöver omvårdnad och tillsyn hela dygnet eller om ditt omsorgsbehov tillfälligt inte kan tillgodoses hemma, finns möjlighet för dig att ansöka om vistelse på korttidsenhet.

Trygghetsboende är en boendeform på bostadsmarknaden. Trygghetsboende ger dig som är 70 år eller äldre möjlighet att bo i en vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet.

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Det är Pensionsmyndigheten som har ansvar för bostadstillägg till pensionärer.