Äldrevägledare för teckenspråkiga

När man blir äldre kan det vara skönt och framför allt kännas tryggt att få råd och stöd i vilka insatser som finns. Du som är döv och över 65 år eller anhörig kan få hjälp av en teckenspråkig äldrevägledare. Äldrevägledaren kan vara en länk mellan dig och de du behöver komma i kontakt med.


Du kan kontakta Äldrevägledaren via sms eller videosamtal för att få hjälp eller boka ett besök. Äldrevägledaren är teckenspråkig, har tystnadsplikt och dokumenterar ingenting i ärendet.

Äldrevägledaren hjälper dig med:

Du som är över 65 år               

 • informera och vägleda om olika rättigheter till exempel bidrag, stöd och insatser
 • hjälpa till att kontakta till exempel socialsekreterare, myndigheter och företag
 • vara med som stöd på möten med socialsekreterare eller hemtjänst
 • vara med som stöd på vårdplanering
 • hjälpa till att fylla i blanketter och söka insatser
 • informera om hur du kan förebygga fallolyckor i hemmet
 • gör hembesök

Du som möter döva i din profession

 • informera om konkreta tips och råd om visuell kommunikation och bemötande
 • informera om dövas livsvillkor, teckenspråk och kultur för att få en ökad förståelse inför beslut och utförande
 • nå ut till en teckenspråkig målgrupp vid rekrytering

Du som har en anhörig eller vän som är över 65 år

 • informera och vägleda om olika rättigheter som bidrag, stöd och insatser som rör personer över 65 år