Äldreomsorg

Du som är äldre kan få råd och hjälp av Göteborgs Stad. Här hittar du information om vilka möjligheter det finns för dig som är äldre att leva ett aktivt liv som senior och vilket stöd som finns i kommunen.

Hjälpmedel

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Ibland behöver du kontakta sjukvården och få hjälp av legitimerad personal. Andra saker som inte kräver särskild träning för att användas kan du köpa själv.

Så går din ansökan om äldreomsorg till

När du ansökt om stöd och hjälp från äldreomsorgen görs en utredning. Så här går ansökningsprocessen till.

Mat i äldreomsorgen

Bra mat ger god hälsa och ska vara en källa till glädje och njutning. För att må bra behöver du äta och dricka tillräckligt. Det är också viktigt att äta bra för att hålla sig frisk och kunna återhämta sig efter en sjukdom.

Äldrevägledare för teckenspråkiga

När man blir äldre kan det vara skönt och framför allt kännas tryggt att få råd och stöd i vilka insatser som finns. Du som är döv och över 65 år eller anhörig kan få hjälp av en teckenspråkig äldrevägledare. Äldrevägledaren kan vara en länk mellan dig och de du behöver komma i kontakt med.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer eller vårdar en person i din närhet kan få eller ansöka om olika former av stöd av kommunen. Den du hjälper och stöttar kan vara yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruksproblem, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. Nedan hittar du exempel på stöd för både dig som är anhörig och personen som du stödjer.

Hälsofrämjande och förebyggande för seniorer

Här hittar du information om aktiviteter, stöd och service för seniorer. Vi vill ge dig som senior goda förutsättningar för ett gott åldrande och en meningsfull vardag.

Bostadsanpassning

Här hittar du information om bostadsanpassning.

Tillgänglighet

Här hittar du information om fysisk tillgänglighet; i bostaden, stadsmiljön och i trafiken. Men också om tillgänglighet till information från Göteborgs Stad.

Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannen lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för dig som är 65 år och äldre och bor i Göteborg.

Lagar och regler inom äldreomsorg

Äldreomsorg regleras främst inom socialtjänstlagen och det är Göteborgs Stads politiker som beslutar om äldreomsorgen.

Hitta socialsekreterare inom äldreomsorgen

Socialsekreteraren inom äldreomsorg kan ge dig råd och hjälpa till att göra en ansökan om hemtjänst eller annan service inom äldreomsorgen. Här finns kontaktuppgifter så att du kan nå socialsekreteraren där du bor.