Höjd ersättning för nyanlända elever

Publicerad 9 oktober 2019

Då grundskolenämnden har fått ytterligare medel för nyanlända elever. Samtidigt har en del medel omfördelats inom grundskoleförvaltningen. Detta gör att ersättningen för nyanlända elever höjts för 2019.

Ersättningen går från från 20 400 till 33 600 kronor per elev och år inklusive moms och administration.

Ersättning för 2019 kommer att betalas ut till de fristående grundskolor som har eller har haft nyanlända elever under helåret 2019. Ersättningen betalas ut i december 2019.

Storleken på ersättningen för nyanlända elever 2020 är i dagsläget inte fastställd. Ersättningen för 2020 kan komma att skilja sig från 2019. Information om storleken på ersättningen för 2020 kommer i samband med information om ersättningsbeslut för fristående skolhuvudmän i slutet på 2019.

    ${loading}