Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 14 september 2020 klockan 12:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Coronaviruset: Information till föreningslivet

Publicerad 24 september 2020

Många föreningar har frågor med anledning av coronaviruset. Här samlar idrotts- och föreningsförvaltningen frågor och svar som rör bokningar, bidrag och de rekommendationer och förbud som påverkar föreningslivet. Den senaste informationen ligger överst.

Aktiviteter, arrangemang och lokaler

Går det att hyra idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler (exempelvis sporthallar, simhallar och bollplaner)?

Det går att boka och ha aktiviteter i de lokaler som idrotts- och föreningsförvaltningen hyr ut, men  allmänna sammankomster med fler än 50 personer är inte tillåtna. 

Vilka regler gäller för att avboka lokaler?

Från och med 12 mars får du som bokat lokaler avboka kostnadsfritt. Detta gäller tillsvidare. Avbokningar görs inte automatiskt utan du som bokat måste göra detta.

Gäller ordinarie taxor för att hyra lokaler?

Ja, ordinarie taxor gäller.

Behöver jag som bokar lokal/sporthall tänka på något för att minska smittspridning?

Det är respektive arrangörs/förenings ansvar att se till att verksamheten följer myndigheternas råd och rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning.

För att undvika trängsel i sporthallar/ishallar som hyrs av idrotts- och föreningsförvaltningen gäller att man ska:

 • vänta med att gå in i hallen tills de som varit där innan har hunnit gå ut.
 • om det är möjligt, byta om och duscha hemma.

Det är föreningens ansvar att se till att detta efterföljs.

Måste föreningar ställa in träningar/aktiviteter?

Föreningar kan fortsätta ha aktiviteter så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges kring idrott i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis om att man bör undvika närkontakt vid idrottsaktiviteter och om möjligt ha aktiviteterna utomhus. 

Kan föreningar ha matcher och tävlingar?

Det är fortsatt inte möjligt att ordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall. Vid varje arrangemang, tänk på att begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel. Gör en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyget och anpassa evenemanget utifrån riskbedömningens resultat.

Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer

Kan vi genomföra vårt årsmöte som planerat?

I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller flytta fram sina årsmöten för att minska smittspridningen.
Riksidrottsförbundets råd "Kom igång med tekniken inför digitalt årsmöte"

Påverkas vår förenings möjlighet att söka bidrag om vi skjuter upp årsmötet?

Nej, att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos idrotts- och föreningsnämnden. Detta gäller om det i föreningens stadgar står att årsmötet ska genomföras senast ett visst datum.

Ekonomiskt stöd till föreningar

Vår förening har behövt ställa in många aktiviteter, kommer vårt aktivitetsstöd att minska?

Nej, aktivitetsbidraget kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter och/eller färre deltagare. Utbetalningen av aktivitetsbidrag för hösten 2020 kan baseras på antal aktiviteter och närvaroregistreringar som respektive förening rapporterade in för hösten 2019. 

Vad gör idrotts- och föreningsförvaltningen för att kompensera föreningslivet ekonomiskt?

Idrotts- och föreningsnämnden har under 2020 tagit fler beslut om stödinsatser som ska hjälpa Göteborgs föreningsliv genom coronapandemin. 

Det handlar om:

 • Möjlighet till amorteringsbefrielse på upp till tolv månader under 2020 för föreningar och stiftelser som har behov och ansöker om det.
 • Möjlighet till förlängd kommunal borgen med motsvarande tid som man fått amorteringsbefrielse.
 • Utbetalningen av aktivitetsbidrag 2020 baseras på underlag för  2019.
 • Att mer pengar avsätts till särskilt verksamhetsbidrag som kan sökas av föreningar som förlorat intäkter eller drabbats av kostnader som en direkt följ av coronaviruset.
 • Möjlighet att söka bidrag för att ordna skollovsaktiviteter. 

Övergripande om föreningsliv och corona

Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott
Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster
Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Hjälp till att sprida information till föreningsmedlemmar

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska spridningen av nya coronaviruset, bland annat genom att sprida information om coronaviruset. Särskilt viktigt är det att nå personer med andra modersmål än svenska och personer som är över 70 år.

Här finns informationsmaterial och filmer på flera olika språk som ni gärna får sprida och dela i era kanaler

Svara på enkät om hur coronapandemin påverkar ditt idrottsutövande och friluftsliv

Forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors studerar hur coronapandemin påverkar utövandet av idrott och friluftsliv. Var med och bidra genom att svara på de två enkäterna nedan (de tar fem minuter vardera) och/eller sprida vidare.

Hur påverkar Covid-19 dig som idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik och supporter samt hur påverkas fysisk aktivitet i vardagen?

Göteborgs Universitet och Göteborgsregionen har tagit initiativ till denna studie som riktar sig till alla som uppehåller sig i Västra Götaland under sommaren och hösten 2020. Fyll i enkäten om hur Coronapandemin har förändrat ditt friluftsliv.

Bidra till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Håll avstånd till varandra
 • Håll er informerade

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om covid-19.
Information om coronaviruset covid-19 på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.
Frågor och svar om covid-19

${loading}