Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 20 maj 2020 klockan 15:39 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Coronaviruset: Information till föreningslivet

Publicerad 5 maj 2020

Många föreningar har frågor med anledning av coronaviruset. Här samlar idrotts- och föreningsförvaltningen frågor och svar som rör bokningar, bidrag och de rekommendationer och förbud som påverkar föreningslivet. Den senaste informationen ligger överst.

Senaste nytt: Föreningar kan söka bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer

Effekterna av coronaviruset innebär att Göteborgs Stad via idrotts- och föreningsförvaltning och social resursförvaltning ser ett behov av att kraftsamla för att minska risken för social oro och förebygga våld i nära relationer och erbjuder nu möjligheten för ideella föreningar och organisationer att söka bidrag för aktiviteter och insatser. Ansökan ska göras senast 18 maj. Läs mer om detta här:

Nu möjligt för föreningar att söka bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer

Senaste nytt: Svara på enkät om hur coronapandemin påverkar ditt idrottsutövande och friluftsliv

Forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors studerar hur coronapandemin påverkar utövandet av idrott och friluftsliv. Var med och bidra genom att svara på de två enkäterna nedan (de tar fem minuter vardera) och/eller sprida vidare.

Hur påverkar Covid-19 dig som idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik och supporter samt hur påverkas fysisk aktivitet i vardagen?

Hur påverkar Covid-19 ditt friluftsliv samt dina vistelser i naturen?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktiviteter, arrangemang och lokaler

Går det att hyra idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler (exempelvis sporthallar, simhallar och bollplaner)?

Det går att boka och ha aktiviteter i de lokaler som idrotts- och föreningsförvaltningen hyr ut, men vi tillåter inte allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Vilka regler gäller för att avboka lokaler?

Från och med 12 mars får du som bokat lokaler avboka kostnadsfritt. Detta gäller tillsvidare. Avbokningar görs inte automatiskt utan du som bokat måste göra detta.

Gäller ordinarie taxor för att hyra lokaler?

Ja, ordinarie taxor gäller.

Måste föreningar ställa in träningar/aktiviteter?

Regeringens förbud mot sammankomster för fler än 50 personer gäller inte föreningars aktiviteter riktade enbart till dess medlemmar, exempelvis träningar.

Föreningar kan fortsätta ha aktiviteter så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges kring idrott i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis om att man bör undvika närkontakt vid idrottsaktiviteter och om möjligt ha aktiviteterna utomhus.

Måste föreningar ställa in matcher och tävlingar?

Regeringens förbud mot sammankomster för fler än 50 personer innebär att tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Folkhälsomyndigheten avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.

Rekommendationerna till idrottsrörelsen är att:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävling och cuper.
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel.
 • Undvika onödiga resor i samband med idrott

Barn och ungdomar till och med 18 år kan spela matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Detta gäller om man gör en riskbedömning, följer övriga råd (se punktlista ovan) och tar hänsyn till förbudet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Bara friska, symtomfria personer ska delta i tävling eller match och att det ska finnas goda möjligheter att tvätta händerna.

Svenska Fotbollförbundets rekommendation till samtliga föreningar är att uppmana alla – förutom personer som är direkt nödvändiga för att genomföra arrangemanget – att avstå från att närvara vid matcher.
Arrangörer bör lägga upp anslag där publik undanbedes vid träningar och matcher. Här finns förslag som går bra att använda:

Affisch vid träning- Ingen publik tack

Affisch vid match - Ingen publik tack


Måste föreningar ställa in planerade arrangemang?

Om föreningen har planerat evenemang som cup eller liknande med mer än 50 personer så behöver evenemanget ställas in eller skjutas upp. Folkhälsomyndigheten avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna. Barn och ungdomar till och med 18 år kan spela matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Detta gäller om man gör en riskbedömning, följer övriga råd (se punktlista ovan) och tar hänsyn till förbudet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Svenska Fotbollförbundets rekommendation till samtliga föreningar är att uppmana alla – förutom personer som är direkt nödvändiga för att genomföra arrangemanget – att avstå från att närvara vid matcher som arrangeras.

Kan vi fortfarande ordna mindre arrangemang för färre än 50 personer?

Det finns i dagsläget inget förbud mot detta, men rekommendationen är att överväga även om mindre arrangemang ska genomföras. Det är föreningens/arrangörens ansvar att besluta detta.
Folkhälsomyndigheten avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.

Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer

Folkhälsomyndigheten har nya rekommendationer som riktar sig till idrotten. Vad innebär rekommendationerna?

 • Undvik närkontakt mellan idrottsutövare.
 • När det är möjligt – håll träningar och idrottsaktiviteter utomhus.
 • Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävling och cuper.
 • Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel.
 • Undvik onödiga resor i samband med idrott.

Kan vi genomföra vårt årsmöte som planerat?

I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller flytta fram sina årsmöten för att minska smittspridningen.

Påverkas vår förenings möjlighet att söka bidrag om vi skjuter upp årsmötet?

Nej, att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos idrotts- och föreningsnämnden. Detta gäller om det i föreningens stadgar står att årsmötet ska genomföras senast ett visst datum.

Ekonomiskt stöd till föreningar

Vår förening har behövt ställa in många aktiviteter, kommer vårt aktivitetsstöd att minska?

Nej, aktivitetsbidraget kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter och/eller färre deltagare den här våren. Utbetalningen av aktivitetsbidrag för våren 2020 kommer att baseras på antal aktiviteter och närvaroregistreringar som respektive förening rapporterade in för våren 2019.

Detta är en av fler ekonomiska insatser riktade till föreningslivet som idrotts och föreningsnämnden beslutade om den 7 april genom ett så kallat ordförandebeslut.

Vad gör idrotts- och föreningsförvaltningen för att kompensera föreningslivet ekonomiskt?

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade den 7 april (genom ett så kallat ordförandebeslut) om flera insatser för att kompensera föreningar och organisationer som drabbats ekonomiskt av coronaviruset.

Det handlar om:

 • Möjlighet till amorteringsbefrielse på upp till tolv månader under 2020 för föreningar och stiftelser som har behov och ansöker om det.
 • Möjlighet till förlängd kommunal borgen med motsvarande tid som man fått amorteringsbefrielse.
 • Utbetalningen av aktivitetsbidrag för våren 2020 baseras på underlag för våren 2019.
 • Att mer pengar avsätts till särskilt verksamhetsbidrag som kan sökas av föreningar som förlorat intäkter eller drabbats av kostnader som en direkt följ av coronaviruset.

Kan föreningar söka bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer?

Effekterna av coronaviruset innebär att Göteborgs Stad via idrotts- och föreningsförvaltning och social resursförvaltning ser ett behov av att kraftsamla för att minska risken för social oro och förebygga våld i nära relationer och erbjuder nu möjligheten för ideella föreningar och organisationer att söka bidrag för aktiviteter och insatser. Ansökan ska göras senast 18 maj. Läs mer om detta här:

Nu möjligt för föreningar att söka bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer


Övergripande om föreningsliv och corona

Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott

Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Hjälp till att sprida information till föreningsmedlemmar

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska spridningen av nya coronaviruset, bland annat genom att sprida information om coronaviruset. Särskilt viktigt är det att nå personer med andra modersmål än svenska och personer som är över 70 år.

Här finns informationsmaterial och filmer på flera olika språk som ni gärna får sprida och dela i era kanaler

Svara på enkät om hur coronapandemin påverkar ditt idrottsutövande och friluftsliv

Forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors studerar hur coronapandemin påverkar utövandet av idrott och friluftsliv. Var med och bidra genom att svara på de två enkäterna nedan (de tar fem minuter vardera) och/eller sprida vidare.

Hur påverkar Covid-19 dig som idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik och supporter samt hur påverkas fysisk aktivitet i vardagen?

Hur påverkar Covid-19 ditt friluftsliv samt dina vistelser i naturen?

Bidra till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Äldre över 70 år bör begränsa sina nära kontakter med andra och stanna hem.
 • Håll avstånd till varandra
 • Förbud mot besök på äldreboenden, gäller tills vidare

Håll er informerade

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om covid-19.
Information om coronaviruset covid-19 på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.
Frågor och svar om covid-19

  ${loading}