Folkbiblioteksservice på norra Älvstranden

Publicerad 22 november 2021

Nu startar förberedelser för att så snart som möjligt kunna öppna två nya folkbiblioteksverksamheter på norra Älvstranden med generösa öppettider och möjlighet till självservice.

Nu är det klart att kulturförvaltningen kommer att kunna erbjuda folkbiblioteksservice på två nya platser inom området norra Älvstranden nästa år.

– Arbetet med att färdigställa lokalerna startar nu och vi kommer att öppna så snart det är möjligt, säger Annika Cross, verksamhetsområdeschef för Sydväst/Hisingen.

Då hela norra Älvstranden är ett expansivt område, och folkbiblioteksverksamheten enligt tidigare beslut ska lämna Älvstrandens skolbibliotek på Lindholmen, har det pågått ett arbete med att hitta ersättningslokaler.

Norra Älvstranden får tillökning i Eriksberg och Sannegården

En av lokalerna ligger precis vid Eriksbergskranen, på Monsungatan. Där öppnar ett mindre bibliotek med inriktning mot barn och familjer.

- Området har vuxit under flera år och här bor många barnfamiljer som nu får enkel och nära tillgång till biblioteksservice. Men biblioteket välkomnar naturligtvis alla som bor i området. Alla kan, precis som idag, reservera böcker och hämta dem på Eriksberg, säger Annika Cross.

Den andra lokalen blir en biblioteksservicestation med generösa öppettider i samma byggnad som ICA Kvantum i Sannegården. Biblioteksservice innebär självservice och att besökaren enkelt kan reservera sina böcker dit för att hämta och även enkelt kunna lämna tillbaka det man lånat.

- Sammantaget blir det en större spridning på biblioteksservice i hela området när vi kompletterar med de här två lokalerna. Vi erbjuder då fyra typer av biblioteksverksamheter från Eriksberg till Vågmästareplatsen. Både Lundby bibliotek och Kyrkbyns bibliotek ligger nära Lindholmen och kan nås på 5-15 minuter med lokaltrafiken, säger Annika Cross.

Ett arbete för framtiden

Från den 1 januari har kulturförvaltningen inte längre möjlighet att finnas kvar i Älvstrandens skolbibliotekslokaler då avtalet löper ut. Det finns också ett inriktningsbeslut i kulturnämnden om att folkbibliotek inte ska ligga i skolbibliotekens lokaler.

Därför säkerställs nu folkbiblioteksverksamheten genom öppnandet av två nya biblioteksverksamheter i området Norra Älvstranden.

Förändringen är också ett led i kulturförvaltningens arbete med att förverkliga innehållet i utredningen Framtidens bibliotek i Göteborg som kulturnämnden fastslog i augusti förra året.

Idag finns 25 bibliotek i Göteborgs stad. Uppdraget för utredningen var att kartlägga hur biblioteksservicen i staden är utspridd i förhållande till var människor bor och rör sig idag och att titta på framtidens behov av bibliotek med hänsyn till hur stadsutvecklingen ser ut.

– Det är mycket som kommer att hända på lokalsidan inom våra bibliotek framöver. Vissa befintliga bibliotek behöver byta lokaler av olika anledningar, vissa måste rustas upp, andra, som till exempel i Biskopsgården, behöver större och mer tillgängliga lokaler. Ytterligare andra områden kan behöva komplettera den befintliga biblioteksverksamheten med en så kallad självservicestation. Målet med vårt arbete är att erbjuda en jämlik och tillgänglig biblioteksservice i hela staden där vi når så många som möjligt, säger Jonna Ulin, avdelningschef, Göteborgs bibliotek och kulturhus