Arbeten vid Lillhagsvägen och Lillhagsparken fram till sommaren 2019

Publicerad 5 juli 2018

Nya busshållplatser ska byggas, befintliga busshållplatser ska breddas och det ska dras ledningar.

Breddning och byggnation av busshållplatser, Lillhagsvägen

Arbeten med breddning av Lillhagsvägen samt byggnation av busshållplatser på Lillhagsvägen startar den 6 augusti på Lillhagsvägens östra sida och beräknas pågå till den 5 december. Arbetet fortsätter sedan på Lillhagsvägens västra sida med start den 6 december och beräknas pågå till sommaren 2019.

Utbyggnad av ledningar, Lillhagsparken.

Även arbeten med utbyggnad av ledningar i Lillhagsparken startar den 6 augusti och beräknas pågå till sommaren 2019.
Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden och vi ber om överseende med detta. Vi ser fram emot ett gott samarbete.

Arbetet beräknas vara klart i sin helhet år 2019.