Till innehåll

Hotell Victor: ett välkomnande alternativboende

Illustration: What Arkitektur

Publicerad 18 december 2017

I mars är det dags för inflyttning på ett nytt alternativboende med 90 rum för hemlösa med psykisk ohälsa och missbruksproblem i Högsbo. Det har byggts av lokalförvaltningen i nära samarbete med social resursförvaltning och ska ersätta akutboendet Tillfället som rivs för att ge plats åt Västlänken.

Victor, som det nya boendet på Victor Hasselblads gata heter, har utformats som ett hotell med restaurang, konferensrum, gym och utrymme för gemensam samvaro.

Uterum, gym och konst för välbefinnande

Från boendets huvudentré möts du av en reception; här finns också boendets restaurang och kök. Restaurangen har stora glaspartier för ett naturligt ljusinsläpp och utsikt mot entrén. Vidare från receptionen finns personalens utrymme såsom kontor, pausrum, omklädningsrum och vaktmästeri.

Letar vi oss upp en våning, hittar vi konferensrum och boendets gym som även kan användas som aktivitetsrum med anordnade träningsklasser i t ex yoga.

-Det här boendet ger oss en fantastisk möjlighet att öppna upp och skapa rum där våra brukare kan samla kraft, få hjälp och bättre förutsättningar att ta steget till ett eget boende, säger enhetschefen Margita Johansson.

Mellan två av byggnadens flyglar möts du av en lummig innergård och vid huvudentrén finns en naturlig samlingsplats, som förhoppningsvis samlar många boende för utevistelse.

Boendet smyckas med två konstnärliga verk av Martin Formgren och Martin Solymar. Det invändiga utförs på väggen i vindfång och entré och består av tre bilder printade på aluminium. Konstverket på utsidan är placerat på och vid förrådsbyggnaden.

-Jag vill skapa en känsla av att omge betraktaren och ge sinnesro men också en sporrande känsla av att kämpa på mot nya horisonter, berättar konstnären Martin Solymar

Säkerheten prioriterad

Boendet har fem avdelningar som är avgränsade från varandra. Varje avdelning har ett gemensamt samvarorum, flera samtalsrum samt kontor för personalen. Varje rum har plats för säng och förvaring samt wc med dusch.

- I arbetet med hotell Victor har vi fokuserat på att skapa en trivsam och inbjudande byggnad och kringmiljö med integrerad säkerhet för boende, personal och omgivning. Här har vi haft en nära dialog med social resursförvaltning för att balansera säkerheten mot de mjuka värdena, säger Ulrika Videli som är projektledare på lokalförvaltningen.

För att garantera säkerheten på hotell Victor, samarbetar verksamheten med ett bevakningsföretag och har rutiner för att säkerställa att rätt personal rekryteras.

- Vakterna som ska jobba i receptionen har valts ut särskilt med tanke på verksamheten och erbjuds utbildning i lågaffektivt bemötande. Om de inte uppfyller säkerhetskraven, följer vi upp med dem och deras arbetsledning för ett samtal och eventuellt utbyte av personen, berättar Margita.

    ${loading}