Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020 klockan 15:04 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Entreprenad, omsorg för elev till vårdnadshavare med arbete i samhällsviktig verksamhet

Publicerad 21 april 2020

Detta gäller om regeringen rekommenderar att grundskolor stänger sina lokaler och går över till distans- eller fjärrundervisning, och att huvudmännen får i uppdrag att enbart erbjuda fritidsomsorg för elever till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet. Detta gäller för elev i åldrarna 6–13 och elever som omfattas av LSS om inget annat framgår av direktiv från regeringen.

Förutsättningar om grundskolor och fritidshem stängs

Grundskoleförvaltningens grundinställning är att om vi hamnar i en situation där regeringen stänger grundskolor och fritidshem, är förväntan att varje enskild huvudman (fortsättningsvis benämnd fristående skola) som bedriver fritidshem tillsammans med grundskola fortsätter med det. Det kommer att innebära ett tätt samarbete mellan grundskoleförvaltningen och den fristående skolan. Grundskoleförvaltningen vill i möjligaste mån att elever möter känd personal i känd miljö.

Om en fristående skola får problem med att många i personal blir sjuka och inte kan bedriva fritidsomsorg eller att den fristående skolan av någon annan anledning inte har möjlighet att driva sitt fritidshem kommer grundskoleförvaltningen att ta över ansvaret. Det kan innebära ett samarbete med en kommunal eller fristående enhet.

Rutiner för samarbetet tas fram

Rutiner för hur samarbetet mellan grundskoleförvaltningen och fristående skolor håller på att tas fram. Rutinerna kommer att omfatta förmedling av ansökningsblanketter, hantering av beslut, kommunikation, beslut för elever med särskilda behov och så vidare. Förvaltningen återkommer med information om detta.

Ersättning vid eventuellt beslut om stängning

Grundskoleförvaltningen har tagit emot många frågor om ersättning i samband med olika beslut om stängning. Grundskoleförvaltningens inställning idag är att så länge en skolhuvudman bedriver fritidsverksamhet, även om det är med ett reducerat antal elever som har rätt till omsorg, behåller huvudmannen ersättning för de elever som är anmälda som inskrivna på skolans fritidshem.

Om en huvudman inte kan bedriva verksamhet och grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för kan det bli aktuellt med justeringar i ersättningen för fritidshemmet.

Om ni har frågor kontakta förvaltningen via friskolor@grundskola.goteborg.se.
    ${loading}