Till innehåll

Underhållsarbete vid Redbergsplatsen (mellan Ånäsvägen – Örngatan), 11 - 18 juni

Fotograf:

Publicerad 11 juni 2019

Trafikkontoret kommer via Svevia AB att asfaltera del av körbanan vid Redbergsplatsen, mellan Ånäsvägen och Örngatan. Arbetet utförs under nattetid klockan 20 - 05 mellan den 11 - 18 juni.

Trafikpåverkan
Hastigheten på den aktuella sträckan kommer att sänkas under arbetets gång. Arbetet sker i båda riktningarna, en sida i taget uppdelat på korta sträckor. Ett körfält kommer vara öppet hela tiden. Trafiken kommer ledas in eller över spåret, men trafiken kommer fortfarande kunna rulla den regleras både med skyltar och flaggvakter.

På den aktuella sträckan blir framkomligheten begränsad, men bilister, bussar och cyklister kommer fortfarande kunna ta sig fram. Spårvagnen påverkas inte.

Under perioden fräser vi bort den gamla asfalten och därefter asfalteras området. Arbetet kommer att medföra ett visst buller, men vår ambition är att minimera störningarna så mycket som möjligt. Vi råder er att följa skyltar, vakternas direktioner och hänvisningar på plats.
${loading}