Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 14 september 2020 klockan 12:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Från och med den 14 september avgiftsbeläggs pendelparkeringen i Delsjömotet

Publicerad 2 september 2020

Som ett pilotprojekt genomför trafikkontoret, Göteborg stad och Mölndals stad nu en avgiftsbeläggning på parkeringsytorna vid Delsjöns pendelparkering. Projektet kommer utvärderas efter ett år för att avgöra om tillgängligheten och servicegraden har ökat på parkeringen.

Delsjömotets pendelparkering är en av en av regionens mest belagda, pendelparkeringar och har idag en nyttjandegrad på över 100%. Undersökningar visar att många som parkerar här har möjlighet att åka kollektivt hemifrån men väljer bilen av bekvämlighetsskäl. Andra kör över fem mil för att åka kollektivt den sista sträckan in till Göteborg.

Genom att avgiftsbelägga denna hårt belagda pendelparkering vill vi hjälpa resenären att ta beslutet att ställa bilen hemma, att samåka från en parkering närmre hemmet, utan att ta platser från kombinationsresenärer. Kanske påbörja kollektivtrafikresan närmare sin startpunkt.

Samtidigt frigörs platser för de som av andra skäl måste ta bilen och då har vi större möjlighet att erbjuda dem en plats på pendelparkeringen.

Projektet kommer att utvärderas

Vi kommer att utvärdera denna typ av infartsparkering. Om vi tittar på Stockholms stad, så har de under tjugo års tid tagit betalt på vissa pendelparkeringar. Mycket pekar på att en pendelparkering ofta lockar före detta kollektivtrafikresenärer att ta bilen eftersom det är mer bekvämt. Då motverkar pendelparkeringar sitt syfte och detta vill vi försöka förhindra, kanske med avgift.

Pendelparkeringar ska vara till för de som verkligen behöver dem och kanske inte kan göra på annat sätt. Ett bra sätt att hitta alternativ är att undersöka om den egna hemkommunen har tillräckligt ledig kapacitet på sina pendelparkeringar. Om inte, kontakta dem för att tipsa dem om att bygga ut sina pendelparkeringar.

Många som ställer sig på pendelparkering har mindre än 400 meter från sitt hem till närmaste busshållplats. Genom att avgiftsbelägga parkeringen hoppas vi att det ska bli enklare att ta beslutet att åka kollektivt hela vägen.

När du åker buss har du samtidigt möjlighet att arbeta eller läsa, vilket är svårare att genomföra i en bil. Dessutom åker bussen i bussfilen och kan på så sätt passera de köer som bilar och andra fordon fastnar i på sin väg in till Göteborg under rusningstid. Det som kanske uppfattas som längre tid kan i själva verket vara det snabbaste färdmedlet.

Många gånger hör vi att det är dyrt att pendelparkera och fortsätta med kollektiva färdmedel.

Här nedan finns några räkneexempel på hur det förhåller sig. Vi har räknat på att man har 2,5 mil till jobbet och att pendelparkeringen ligger halvvägs.

Bil hela vägen                            

Bränsle: 761 kr per månad - 5 mil T&R, 14,5 kr/liter bränsle och förbrukning på 0,5 liter/mil

Trängselavgift: 672 kr per månad - 2 x 16 kr per dag

Service: 175 kr per månad (1,67 kr milen)

Parkering: 600 kr per månad

Totalt 2209 kr per månad

 

Bil till  pendelparkering       

Bränsle: 381 kr per månad – 2,5 mil T&R, 14,5 kr/liter bränsle och förbrukning på 0,5 liter/mil

Servicekostnader: 88 kr per månad - 1,67 kr milen

Parkering: 630 (21 arbetsdagar och 30 kr per dag)

Västtrafikkort: 775 (Göteborg 30 dagar)

Totalt 1873 kr per månad

 

Kollektivtrafik hela vägen                          

Västtrafikkort: 1 155 kr (Göteborg + 30 dagar)

Totalt 1155 kr per månad 

 ${loading}