Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 3 april 2020 klockan 15:38 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Här hittar du samlad och uppdaterad information.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Publicerad 17 mars 2020

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.

Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatserna vid behov. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

På sidan goteborg.se/covid19 hittar du Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset covid-19.

    ${loading}