Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 14 september 2020 klockan 12:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Information om framsätesplacering med anledning av covid-19

Publicerad 25 maj 2020

Den här informationen vänder sig till dig som är beviljad framsätesplacering vid färdtjänstresor i Göteborgs Stad. Du som berörd kommer att få informationen skriftligt.

Med anledning av den pågående pandemin i covid-19 påverkas arbetsmiljösituationen för förarna i mycket stor utsträckning. Det finns en stor oro över att köra personer sittandes i framsätet bredvid föraren på grund av smittorisken då föraren kör många personer varje dag. För att upprätthålla en god arbetsmiljö för våra förare samt minimera riskerna för smittspridning kommer det inte längre vara möjligt för dig som resenär att åka i framsätet så länge Folkhälsomyndigheten har rekommendationer för att motverka smittspridning. 

Om du inte har möjlighet att sitta i baksätet på en personbil kommer vi i mån av lediga fordon att boka din resa så att den kan utföras i baksätet på en rullstolsbuss. Komforten att resa i baksätet på en rullstolsbuss bedöms vara likvärdig med att resa i framsätet på en personbil. Om du tackar nej till att resa i rullstolsbuss kommer vi inte att kunna erbjuda dig någon resa. 

Folkhälsomyndigheten har gjort en riskbedömning som innebär att det är mycket hög risk för en smitta i samhället. Utifrån det finns rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om extra handhygien, hosta/nysa i armvecket och stanna hemma vid halsin­fektion/förkylning. Det är av stor vikt att dessa rekommendationer följs av alla.

Med anledning av covid-19 rekommenderar vi våra resenärer att avstå från onödigt resande och för resenärer i riskgrupper att överväga om resor måste ske alls. Trafikkontoret fortsätter att följa utvecklingen och  rekommendationer från Folkhälso­myndigheten.

Om du har frågor om framsätesspärren kan du vända dig till enheten för färdtjänsttillstånd 031-365 00 00.

Peter Norling
Avdelningschef serviceresor
Trafikkontoret 

${loading}