Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 14 september 2020 klockan 12:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

På tur för tryggheten

Fotograf: Frida Winter

Publicerad 30 september 2019

– Antingen kör man hinder och hot – eller så gör man det trevligt. Jag röstar för trevligt. Bergakungens chef Maria Andersson får medhåll från gruppen som promenerar i evenemangsstråket, med uppdrag att tycka till om tryggheten.

Ett par gånger per år bjuder Centrum och Majorna Linné ut invånare, verksamheter och näringsidkare på promenad genom någon utvald del av stadsdelarna. Under turen pratar de om tryggheten i området och vad som kan göras för att öka den. Promenaderna är en viktig del av stadsdelarnas trygghetsarbete och engagemanget är ofta stort.

Börjar utanför Katrinelundsgymnasiet

Septemberpromenaden är ovanligt välbesökt och delas in i tre grupper. Bergakungens chef Maria Anderssons grupp börjar vid hörnet av Katrinelundsgymnasiet.

Stefan Öhman, utbildningschef för gymnasieområdet Skånegatan, gillar inte att det har blivit en samlingsplats för rökare.  

– Bänkarna som står här inbjuder till rökning, säger han.

Sladjana Simic, servicechef på Katrinelunds- och Bernadottegymnaiset säger att hon är mest oroad för den kraftiga trafiken på platsen. Med cyklar, bilar och spårvagnar om vartannat.

– Det är bara en tidsfråga innan något händer. 

Trygghetssamordnaren Emma Löwendahl, som leder promenaden, lyssnar.

Gruppen vandrar vidare genom Katrinelundsområdet. Sladjana Simic berättar att de satte upp betonggrisar för att hindra obehörig trafik på skolgården, men skulle vilja ersätta dem med något ännu tyngre och kanske trevligare. 

Skräp och klotter väcker reaktioner

Inne i skejtparken Actionpark har någon vält blomkrukor och förstört skyltar under helgen. Daniel Blasko, som arbetar där, säger att det är ovanligt. Men han vet att det är en del stök i det omgivande grönområdet Burgårdsparken. Han önskar också att det kunde städas oftare.

– Vi går och plockar när vi kan, men har ju mycket annat att göra …

Gruppen vandrar längs stigarna och ser fina utsiktsplatser full av skräp och omgivna av långt gräs. Ett vackert stenbord är alldeles nedklottrat.

– Hit går man om man har något fuffens för sig, konstaterar Maria Andersson.

Daniel Blasko berättar att det kom upp ny belysning efter senaste trygghetsvandringen och att det gjorde mycket. Men gruppen är enig om att nya insatser behövs. 

På Park- och naturförvaltningen har man redan börjat fundera kring om det kan behövas extra röjningar och det finns planer på utökat samarbete med omgivande verksamheter. 

Problematisk parkering

Från parken vandrar gruppen ner mot Burgårdens P-garage. Garaget förser staden med p-platser, men här förekommer också droghandel, klotter och emellanåt används garaget som bostad. Utbildningschef Stefan Öhman berättar att det, eftersom gymnasiet ligger alldeles intill, läggs mycket tid på att hantera problem som uppstår. 

– Det är naturligtvis frustrerande då vi i första hand är en utbildningsorganisation, säger han.

Maria Andersson från Bergakungen tycker det kunde satsas mer på Skånegatan som helhet.

– Gör som på Avenyn, satsa på belysning och klä upp gatan över jul och andra helger!

Hon säger att det är komplexa frågor, men tror absolut det går att göra något bra.

Både hon och Stefan Öhman betonar vikten av samarbete och att olika infallsvinklar kommer fram.

Vandringen är bara början

Emma Löwendahl från Centrums stadsdelsförvaltning ställer frågor och antecknar. Alla synpunkter och förslag sammanställs efteråt och skickas ut till aktörer som är ansvariga i varje fråga. De ska i sin tur återkomma med vad som kan göras och i så fall hur. Eller med en förklaring till varför de inte kan göra något åt saken. Alla svar återkopplas till dem som var med på promenaden.

När stadsdelen bjuder in till uppföljningsmötet ett år senare har det förhoppningsvis redan hänt saker ute i verkligheten.

Fakta om trygghetsvandringar

  • är en del av Göteborgs Stads samlade trygghetsarbete.
  • arrangeras av stadsdelen för att identifiera otrygga faktorer i ett område.
  • tar in synpunkter från boende, näringsidkare och verksamheter i området.

Stadsdelarna samarbetar med polisen

Stadsdelsförvaltningarna Majorna-Linné och Centrum samarbetar med polisen enligt modellen Trygg i Göteborg. Genom bland annat dialog med dem som bor, verkar eller vistas i området tar man reda på vad som upplevs som otrygga miljöer och varför. Utifrån det tas åtgärder fram för att öka tryggheten. Det kan handla om fler insatser från polisen, mer klottersanering eller ökat förebyggande arbete mot missbruk. 

Meborgarlöfte

Varje år lovar polisen i stadsdelarna att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte och stöttas av stadsdelsförvaltningarna.
Medborgarlöften i Centrum och Majorna-Linné 2019:

  • Hög polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under alla fredags- och lördagskvällar i området kring Nordstan, Kungsportsavenyn, Järntorget och Långgatorna.
  • Riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö.
  • Trafikinsatser med fokus på beteendebrott under kvällar och nätter.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om eller engagera dig i trygghetsarbetet kan du vända dig till Trygg i-samordnare i din stadsdel.

I Centrum arbetar Emma Löwendahl emma.lowendahl@centrum.goteborg.se

I Majorna-Linné arbetar Anna Thomasson anna.thomasson@majornalinne.goteborg.se

Du kan också läsa mer på stadsdelarnas egna sidor om Trygg i arbetet

Trygg i Centrums sida på goteborg.se

Trygg i Majorna-Linnés sida på goteborg.se

Trygghetsarbete i hela Göteborgs Stad

Via länkarna nedan hittar du mer information om trygghetsarbetet i hela Göteborgs stad

Så samarbetar vi kring unga i riskzonen

Fakta om brott och trygghet

Stöd vid kriminalitet och brott

${loading}