Parkeringar ersätts när Västlänken byggs

Publicerad 8 januari 2018

Göteborgs Stad avser att upprätta nya parkeringsplatser på Packhusplatsen, kajen öster om Stenas Danmarksterminal samt mellan Nordstan och Operan. P-platserna ska ersätta ett antal av de parkeringar som försvinner i samband med bygget av Västlänken.

I början av 2018 planeras bygget av Västlänken att starta. En av konsekvenserna av bygget är att närmare 1 900 parkeringar försvinner i de centrala delarna av Göteborg mellan 2018 och 2020. Av de parkeringsplatser som påverkas är cirka 1 100 kommunala. Under året har Göteborgs Stad i dialog med Trafikverket arbetat för att hitta lämpliga ytor för att ersätta dessa parkeringar.

Merparten av de p-platser som påverkas först finns i området mellan Stenpiren och Operan. Göteborgs Stads Parkering har nu lämnat in bygglovsansökningar för nya tillfälliga parkeringar på Packhusplatsen och kajen öster om Stenas Danmarksterminal. Ytterligare parkeringsplatser planeras mellan Operan och Nordstan, på platsen där Älvrummet tidigare stod. Totalt rör det sig om cirka 300 p-platser. Målsättningen är att de flesta p-platserna skall vara klara första kvartalet 2018.

Parallellt fortgår arbetet med att få fram ersättningsparkeringar för de platser som försvinner i ett senare skede.