10 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 12 mars 2018

Publicerad 12 mars 2018

Fördelning av stöd för Interkulturella projekt Sista ansökningsdag var den 24 januari 2018 och 20 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 773 000 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 12 mars 2018 att fördela 514 000 kr till tio av de sökande projekten.

  • Balkan Blues Company: Göteborg Balkan Festival 2018 - 40 000 kr
  • Caramatu: Karnevalsfest - 14 000 kr
  • Finlandssvenska För. i Göteborg: Viskonsert,Topelius 200 år - 20 000 kr
  • GunillaNadler: Ny värld, Nya familjer, Jag längtar-Väntar-Reser - 40 000 kr
  • Honjo Kulturförening: Afrikansk Kulturdag - 35 000 kr
  • MEETING PLAYS: KULTUR-CAMPING 2018 - 65 000 kr
  • Possibilitas ekonomisk förening: Teatro Eñe: "Juicio a una zorra" - 80 000 kr
  • Romano Paso: Romer i centrum, Romsk inkludering - 40 000 kr
  • Svenska Klezmerföreningen: Världens Klezmer - 30 000 kr
  • Trajosko Drom: En oförglömlig historia, Trajosko drom romano - 150 000 kr

Summa 514 000 kr

Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.